Competències per

transformar

el món

Educació per a la Justícia Global i Competències per transformar el món

L’educació per a la justícia global amb enfocament competencial és una excel·lent oportunitat per incorporar a l’àmbit escolar una mirada crítica i transformadora, orientada a educar persones compromeses amb la construcció de futurs millors.

Educació per a la Justícia Global i Competències per transformar el món

L’educació per a la justícia global amb enfocament competencial és una excel·lent oportunitat per incorporar a l’àmbit escolar una mirada crítica i transformadora, orientada a educar persones compromeses amb la construcció de futurs millors.

Competències per transformar el món és un programa orientat a incorporar l’Educació per a la Justícia Global al currículum d’educació bàsica. Es parteix d’una visió crítica de les competències, enteses com a oportunitat per establir una relació potent entre el coneixement i la realitat, a través d’una vinculació estreta entre els diferents tipus de sabers (saber, saber fer, saber ser i saber conviure).

La Guia d’orientacions pedagògiques ofereix orientacions sobre quins sabers d’Educació per a la Justícia Global incorporar en les etapes d’educació primària i secundària, amb quines estratègies i tècniques didàctiques treballar aquests continguts, i com avaluar-ne els aprenentatges. 

Competències per transformar el món és un programa orientat a incorporar l’Educació per a la Justícia Global al currículum d’educació bàsica. Es parteix d’una visió crítica de les competències, enteses com a oportunitat per establir una relació potent entre el coneixement i la realitat, a través d’una vinculació estreta entre els diferents tipus de sabers (saber, saber fer, saber ser i saber conviure).

La Guia d’orientacions pedagògiques ofereix orientacions sobre quins sabers d’Educació per a la Justícia Global incorporar en les etapes d’educació primària i secundària, amb quines estratègies i tècniques didàctiques treballar aquests continguts, i com avaluar-ne els aprenentatges. 

Els sabers de l’educació per a la justícia global proposats per incorporar a l’educació bàsica s’estructuren al voltant de 6 eixos temàtics.

La Guia també ofereix l’opció de cercar i compartir pràctiques d’EpJG que poden servir de referència i inspiració per docents, persones d’entitats i d’altres agents educatius.

La Guia també ofereix l’opció de cercar i compartir pràctiques d’EpJG que poden servir de referència i inspiració per docents, persones d’entitats i d’altres agents educatius.

Darreres pràctiques de referència

CULTURA DE PAU I NOVIOLÈNCIA

Secundària

Amb aquest projecte connectarem els esdeveniments històrics amb l’actualitat: analitzarem els conflictes bèl·lics i els efectes d’una pandèmia mundial, les seves causes i conseqüències polítiques i econòmiques tenint en compte l’experiència diferenciada segons el gènere.

Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

DRETS HUMANS I GOVERNANÇA

Primària

Es tracta d’un projecte educatiu i artístic que promou la sensibilització i el compromís de l’alumnat davant la vulneració dels drets de les persones refugiades, d’acord amb el compromís com a Ciutat Refugi.

És una proposta promoguda pel consell de cooperació, el teixit associatiu, agents locals i els centres educatius de Sant Boi de Llobregat

JUSTÍCIA ECONÒMICA I SOCIAL

Secundària

Taller de pensament crític articulat com a procés de reflexió, discussió i expressió artística sobre temàtiques socioambientals rellevants per fomentar un enfocament de justícia global entre els i les adolescents, abordant també aspectes referents a l’autoconeixement personal, la gestió de les emocions i la visió dels futurs des d’una perspectiva crítica i transformadora

L’autoria d’aquesta pràctica pertany a l’associació socioeducativa El Cabdell

JUSTÍCIA AMBIENTAL

Secundària

L’experiència és fruit d’experimentar amb l’aplicació de la Guia didàctica Emergència climàtica elaborada per Entrepobles i Edualter (2020-2021), amb el suport de EduGlobalStem, FFF Barcelona i altres docents.

El material és una aposta per abordar l’emergència climàtica des de la complexitat, a partir de diversos llenguatges i mirades. Pensada per a desenvolupar-se en un procés globalitzat treballant diverses àrees

CULTURA DE PAU I NOVIOLÈNCIA

Secundària

Amb aquest projecte connectarem els esdeveniments històrics amb l’actualitat: analitzarem els conflictes bèl·lics i els efectes d’una pandèmia mundial, les seves causes i conseqüències polítiques i econòmiques tenint en compte l’experiència diferenciada segons el gènere.

Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

DRETS HUMANS I GOVERNANÇA

Primària

Es tracta d’un projecte educatiu i artístic que promou la sensibilització i el compromís de l’alumnat davant la vulneració dels drets de les persones refugiades, d’acord amb el compromís com a Ciutat Refugi.

Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

CULTURA DE PAU I NOVIOLÈNCIA

Primària

Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP.
Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

CULTURA DE PAU I NOVIOLÈNCIA

Primària

Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP.
Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

Al Bloc Competències per Transformar el Món es publiquen notícies sobre les diverses activitats i novetats relacionades amb aquest
programa.

Al Bloc Competències per Transformar el Món es publiquen notícies sobre les diverses activitats i novetats relacionades amb aquest
programa.

Darreres Notícies

En el marc del projecte Pràctiques de referència d’ECG a la província de Barcelona impulsat des d’Edualter, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’ha dut a terme un procés de sistematització d’experiències d’ECG a diversos municipis, impulsat de forma conjunta amb els agents educatius del territori

12.06.23 / Més informació

El 22 de novembre de 2022, a la seu de Lafede.cat, vam celebrar la sessió de presentació i validació dels Criteris per a la sistematització d’experiències d’ECG en l’àmbit local. Aquests criteris són el resultat d’un procés participatiu de revisió i adequació dels criteris utilitzats fins ara per valorar les pràctiques d’Educació per a la Ciutadania Global,

27.04.23 / Més informació

Sota el marc del projecte Criteris per a la sistematització d’experiències d’ECG en l’àmbit local, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’ha dut a terme un treball col·laboratiu amb persones tècniques dels governs locals, docents i persones d’entitats de diferents municipis de la província de Barcelona, per tal d’identificar elements que ajudin a posar en valor les experiències d’ECG

12.04.23 / Més informació

#AvaluarPerTransformar    

En un context d’Educació per a la Justícia Global, on es persegueixen uns objectius d’evolució cap a un món més just i amb menys discriminacions i violència, l’avaluació s’ha de plantejar l’impacte que té l’aplicació de les competències fora de l’aula.

07.06.22 / Més informació

En el procés de formació, reflexió i concreció per incorporar l’EpJG al currículum d’educació bàsica hi participen docents de primària, secundària i universitats, persones tècniques d’ONG, entitats, moviments socials, xarxes i plataformes d’EpJG.

Som una associació sense ànim de lucre fundada l’any 1999, amb una trajectòria fortament arrelada en l’impuls i la facilitació de processos de formació, reflexió i col·laboració entre professorat i persones d’entitats, col·lectius socials i comunitaris, admi-nistracions públiques, i plataformes educatives per incorporar l’enfocament d’EpJG a l’àmbit escolar.

En el procés de formació, reflexió i concreció per incorporar l’EpJG al currículum d’educació bàsica hi participen docents de primària, secundària i universitats, persones tècniques d’ONG, entitats, moviments socials, xarxes i plataformes d’EpJG.

Som una associació sense ànim de lucre fundada l’any 1999, amb una trajectòria fortament arrelada en l’impuls i la facilitació de processos de formació, reflexió i col·laboració entre professorat i persones d’entitats, col·lectius socials i comunitaris, admi-nistracions públiques, i plataformes educatives per incorporar l’enfocament d’EpJG a l’àmbit escolar.

Carrer Erasme de Janer, 8
Despatx 9 · 08001 Barcelona
edualter@pangea.org

Carrer Erasme de Janer, 8
Despatx 9 · 08001 Barcelona
edualter@pangea.org

ENTITATS PROMOTORES

AMB EL SUPORT DE