Competencias para

transformar

el mundo

Educación para la Justicia Global y Competencias para transformar el mundo

L’educació per a la justícia global amb enfocament competencial és una excel·lent oportunitat per incorporar a l’àmbit escolar una mirada crítica i transformadora, orientada a educar persones compromeses amb la construcció de futurs millors.

Educación para la Justicia Global y Competencias para transformar el mundo

L’educació per a la justícia global amb enfocament competencial és una excel·lent oportunitat per incorporar a l’àmbit escolar una mirada crítica i transformadora, orientada a educar persones compromeses amb la construcció de futurs millors.

Competències per transformar el món és un programa orientat a incorporar l’Educació per a la Justícia Global al currículum d’educació bàsica. Es parteix d’una visió crítica de les competències, enteses com a oportunitat per establir una relació potent entre el coneixement i la realitat, a través d’una vinculació estreta entre els diferents tipus de sabers (saber, saber fer, saber ser i saber conviure).

La Guia d’orientacions pedagògiques ofereix orientacions sobre quins sabers d’Educació per a la Justícia Global incorporar en les etapes d’educació primària i secundària, amb quines estratègies i tècniques didàctiques treballar aquests continguts, i com avaluar-ne els aprenentatges. 

Competències per transformar el món és un programa orientat a incorporar l’Educació per a la Justícia Global al currículum d’educació bàsica. Es parteix d’una visió crítica de les competències, enteses com a oportunitat per establir una relació potent entre el coneixement i la realitat, a través d’una vinculació estreta entre els diferents tipus de sabers (saber, saber fer, saber ser i saber conviure).

La Guia d’orientacions pedagògiques ofereix orientacions sobre quins sabers d’Educació per a la Justícia Global incorporar en les etapes d’educació primària i secundària, amb quines estratègies i tècniques didàctiques treballar aquests continguts, i com avaluar-ne els aprenentatges. 

Els sabers de l’educació per a la justícia global proposats per incorporar a l’educació bàsica s’estructuren al voltant de 6 eixos temàtics.

La Guia també ofereix l’opció de cercar i compartir pràctiques d’EpJG que poden servir de referència i inspiració per docents, persones d’entitats i d’altres agents educatius.

La Guia també ofereix l’opció de cercar i compartir pràctiques d’EpJG que poden servir de referència i inspiració per docents, persones d’entitats i d’altres agents educatius.

Últimas prácticas de referencia​

GÈNERE I FEMINISMES

Primària

Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP.
Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

CULTURA DE PAU I NOVIOLÈNCIA

Primària

Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). Institut Ca n’Oriac.

Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

CULTURA DE PAU I NOVIOLÈNCIA

Primària

Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP.

Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

CULTURA DE PAU I NOVIOLÈNCIA

Primària

Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma.

Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

GÈNERE I FEMINISMES

Primària

Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP.
Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

CULTURA DE PAU I NOVIOLÈNCIA

Primària

Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP.
Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

CULTURA DE PAU I NOVIOLÈNCIA

Primària

Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP.
Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

CULTURA DE PAU I NOVIOLÈNCIA

Primària

Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP, Universitat autònoma de Barcelona). Institut Ca n’Oriac (Sabadell) Mireia Mas. Escola de Cultura de Pau(ECP.
Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

Al Bloc Competències per Transformar el Món es publiquen notícies sobre les diverses activitats i novetats relacionades amb aquest
programa.

Al Bloc Competències per Transformar el Món es publiquen notícies sobre les diverses activitats i novetats relacionades amb aquest
programa.

Últimas Noticias

Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD). Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD). Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

27.04.23 / Més informació

Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD). Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD). Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

27.04.23 / Més informació

Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD). Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD). Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

27.04.23 / Més informació

Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD). Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD). Projecte realitzat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD).

27.04.23 / Més informació

En el procés de formació, reflexió i concreció per incorporar l’EpJG al currículum d’educació bàsica hi participen docents de primària, secundària i universitats, persones tècniques d’ONG, entitats, moviments socials, xarxes i plataformes d’EpJG.

Som una associació sense ànim de lucre fundada l’any 1999, amb una trajectòria fortament arrelada en l’impuls i la facilitació de processos de formació, reflexió i col·laboració entre professorat i persones d’entitats, col·lectius socials i comunitaris, admi-nistracions públiques, i plataformes educatives per incorporar l’enfocament d’EpJG a l’àmbit escolar.

En el procés de formació, reflexió i concreció per incorporar l’EpJG al currículum d’educació bàsica hi participen docents de primària, secundària i universitats, persones tècniques d’ONG, entitats, moviments socials, xarxes i plataformes d’EpJG.

Som una associació sense ànim de lucre fundada l’any 1999, amb una trajectòria fortament arrelada en l’impuls i la facilitació de processos de formació, reflexió i col·laboració entre professorat i persones d’entitats, col·lectius socials i comunitaris, admi-nistracions públiques, i plataformes educatives per incorporar l’enfocament d’EpJG a l’àmbit escolar.

Carrer Erasme de Janer, 8
Despatx 9 · 08001 Barcelona
edualter@pangea.org

Carrer Erasme de Janer, 8
Despatx 9 · 08001 Barcelona
edualter@pangea.org

ENTIDADES PROMOTORAS
CON EL APOYO DE